Elpriser time for time påvirkes af vedvarende energi

Elpriser time for time i juni 2024

Elpriser time for time juni kan ses i grafen herunder. Et tydeligt billede af lave priser midt på dagen, hvor solceller producerer max, mens aftentimerne er dyre for tiden.

Aftensmaden koster på elprisen , mens også nattetimerne er højere end sol-timerne. Noget, der er skiftet siden 2019, som også kan ses i grafen over elpriser her:

Elpriser time for time juni 2024
Elpriser time for time juni ’24 (timepriser på el simpelt gennemsnit af DK1 og DK2). Kilde: NP

Elpriser time for time ændrer billedet

Mens elprisen time for time ændres, sætter disse mønstre sig selvfølgelig også i elprisen på dagsniveau.

Og især weekenden begynder at stikke lidt ud i forhold til de forrige år. Man ser et tydeligt billede af, at elprisen bliver billig i weekenden, mens hverdagene omvendt vægter mere.

Grafen over de daglige elpriser herunder, viser den forskellige vægtning af de enkelte dage i forhold til den gennemsnitlige elpris over hele perioden fra januar til juni de enkelte år. Selvom det er svært at se en helt tydelig tendens, tegner et billede af, at søndage bliver meget billige.

Daglige elpriser januar-juni
Daglige elpriser fra januar til juni på ugedagsniveau

Negative elprisers indvirkning på private

Private solcelleejere, der er på forskellige solcellegrupper med et fastsat minimum ift. afregning får dog god kompensation ved negative elpriser time for time.

Så bliver afregningen af solcellestrøm på den måde, at har man en garanteret afregningspris på 1 krone, mens elprisen time for time er minus 1 krone, vil man få 2 kroner retur fra Energistyrelsen i forbindelse med den enkelte afregningsgruppe. Forskellen fra minus 1 til plus 1.

Kan solceller betale sig i 2024?

Det er svært at svare entydig på, om investeringen rent faktisk er rentabel, såfremt man ønsker at opstille solceller i privat eller erhvervsregi.

En ting er dog sikkert – for virksomheder, giver det mere mening selv at sætte dem op, frem for at kaste penge efter en PPA på rene solceller, da man bør skele til transportomkostningerne udover selve prisen.

Som privat er der nettoafregningsgrupper mm, man ikke længere blot kan melde sig til, da flere af de mere lukrative grupper løbende er blevet lukket ned af myndighederne, for at undgå for store kompensationsbetalinger fra Energitilsynet til den enkelte solcelleejer.

Så om solceller kan svare sig i 2024 er et komplekst spørgsmål, som man i hvert fald ikke bør lade være op til den enkelte sælger af en solcelle Power Purchase Agreement, såfremt man som virksomhed ønsker at bidrage til den grønne omstilling.

Negative priser tegn på mætning

De negative elpriser time for time midt på dagen er et tegn på mætning i markedet for solceller. Så selvom det er en billig strømproducerende metode, bør man kigge på samtlige alternativ-omkostninger, før man træffer endelig beslutning – især såfremt man som virksomhed overvejer solcelle PPA.